top of page

Indkaldelse til antologien Frygt

Deadline for indsendelse er 1. maj 2016

 

Formålet med Frygt er især at udforske de litterære mekanismer, der projicerer personernes følelser over på læseren. Vi har formentlig alle oplevet, at nakkehårene rejser sig, eller at kulden breder sig i kroppen under læsningen af en spændende eller uhyggelig bog. Hvis man som forfatter tilmed kan få læseren, der sidder alene i mørket om aftenen, til at rejse sig for at tænde lyset, har man fat i noget af det, Frygt gerne vil præsentere (eller rettere sagt udsætte) læseren for.

 

Da Frygt er en horror-antologi er det i høj grad meningen, at hovedpersonen (og dermed læseren) skal mærke frygten. Hvordan du som forfatter vil opnå dette er udelukkende op til din kreativitet. Det er tilladt at inddrage overnaturlige elementer for at opfylde dette mål.

 

 

Kunne du tænke dig at bidrage til antologien, så læs følgende inden du indsender din historie.

 

Noveller indsendes som vedhæftet fil til info@enterdarkness.dk

 

Generelle krav til novellerne

 • Genren skal være horror.

 • Målgruppen er voksne.

 • Det forventes, at forfatteren har sørget for grundig korrektur og foretaget fornødne beskæringer inden indsendelse.

 

Teknik og formatering

 • Længden på novellen bør være mellem 10.000 og 15.000 ord (afvigelser ned til 8000 ord kan accepteres, hvis historien er god nok).

 • Accepterede filtyper: doc, docx, rtf, txt, odt.

 • Benyt tabulator til indrykning. Alle dobbelte mellemrum vil blive fjernet.

 • Direkte tale skal skrives i anførselstegn.

 • Der er ikke krav til anvendelse af bestemte kommaregler.

 • Undgå så vidt muligt fed skrift.

 

Indsendelse

 • Novellen må ikke tidligere være blevet offentliggjort.

 • Novellen må ikke samtidig indsendes til andre forlag, konkurrencer eller lignende.

 • Forfatterens navn, adresse, email og telefonnummer skal være angivet i enten email eller dokument.

 • Forfatteren bedes anføre, om han/hun er blevet udgivet tidligere (evt. link til egen hjemmeside).

 • Novellen indsendes som vedhæftet fil til info@enterdarkness.dk senest den 1. maj 2016. Skriv "Frygt" i emailens emnefelt.

 • Filen skal navngives med novellens titel.

 • Svar omkring antagelse udsendes hurtigst muligt efter 1. maj 2016, men senest medio august.

 • Det er tilladt at indsende flere noveller, men der antages kun én novelle pr. forfatter.

 

Copyright

 • Forlaget Enter Darkness har ret til at udgive novellen i antologien Frygt, både i papirformat og som e-bog.

 • Forlaget Enter Darkness må ikke udgive novellen på anden vis. Forlaget må dog gerne få lavet genoptryk af Frygt.

 • Forfatteren bibeholder alle rettigheder, hvis novellen ikke antages.

 • Forfatteren modtager honorar svarende til en endnu ikke fastsat procentdel af bogens/e-bogens udsalgspris. Der forventes en nogenlunde ligelig fordeling mellem forfattere og forlag. Procentsatsen afhænger bl.a. af antal bidragydere.

 • Forfatteren modtager kontrakt, som nærmere definerer forholdene omkring copyright o.a.

 

Forfattere til antagne noveller modtager ét frieksemplar og kan købe yderligere ti eksemplarer til nedsat pris (prisen fastsættes på et senere tidspunkt).

Forlaget forbeholder sig ret til ikke at udgive antologien, hvis der ikke er nok kvalificerede noveller.

Novellen vil kunne udsættes for redaktionelle ændringer, som alle vil blive forelagt forfatteren inden tryk.  

 

Forventet udgivelse november 2016.

 

Forlaget finansierer udgivelsen, dvs. forfatterne pålægges ingen økonomiske forpligtelser.

Det skal bemærkes, at der ikke er et decideret budget til markedsføring af bogen. Forfatterne er derfor mere end velkommen til at bidrage til markedsføringen. Dog vil forlaget gerne underrettes om sådanne tiltag.


Evt. illustrationer medtages ikke.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til forlaget.

bottom of page