top of page

Indkaldelse til Fortællinger fra mørket 3

Deadline for indsendelse er 1. maj 2018

Noveller kan indsendes i perioden 1. januar til 1. maj 2018 (begge dage inklusive).

Antologien består af ikke tidligere udgivne horror-noveller fra danske forfattere. Både nye og erfarne forfattere er velkomne som bidragydere.

Samme forfatter er velkommen til at indsende flere noveller, men kun én af disse vil kunne blive antaget.

Krav til novellen:

- Genren skal være horror, alternativt en blandingsgenre eller anden genre hvor horror-aspektet træder tydeligt frem.

- Målgruppen er voksne.

- Overnaturlige fænomener er velkomne.

- Der lægges især vægt på en helstøbt handling og en god fortællestil.

- Fortællingen skal ligge så højt som muligt på redaktørens rædselsbarometer (subjektiv vurdering der er svært forklarlig).

- Indkomne noveller vil i øvrigt blive afvejet i forhold til hinanden.

- Det forventes at forfatteren har sørget for grundig korrektur og beskæring inden indsendelse.

Tekniske krav:

- Novellen skal sendes som vedhæftet fil til info@enterdarkness.dk.

- Filformatet skal være docx, doc eller odt.

- Benyt Times New Roman (eller lignende font med fødder), fontstørrelse 12, halvanden linjeafstand og lige margener.

- Brug tabulator til indrykning.

- Anvend anførselstegn ved dialog.

- Eneste accepterede tekstformatering er kursiv.

- Længde 5.000 til 15.000 ord.

Honorar:

- Til forfatteren af titelnovellen udbetales et engangsbeløb på 500 kr. Det er suverænt antologiens redaktør der udvælger titelnovellen.

- Til forfattere af øvrige noveller udbetales et engangsbeløb på 300 kr.

- Honorarer udbetales omkring udgivelsestidspunktet.

- Hver forfatter modtager to frieksemplarer (og vil blive tilbudt at købe op til ti ekstra eksemplarer til nedsat pris).

Andre krav:

- Novellen må IKKE tidligere have været offentliggjort, hverken i fysisk eller elektronisk form.

 

Vurderer redaktøren at der ikke er nok egnede noveller, vil antologien ikke blive udgivet.

Har du spørgsmål vedr. indkaldelsen, er du velkommen til at skrive til forlaget på info@enterdarkness.dk.

bottom of page